Actievoorwaarden en spelregels

Actievoorwaarden en spelregels

 1. Winacties worden uitgeschreven door MPG Mortel BV gevestigd te Heijen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je hebt gereageerd op de betreffende winactie via sociale media of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaar(s) wordt na het sluiten van de actie bekend gemaakt. De winnaar dient dan contact met MPG Mortel BV op te nemen binnen 2 werkdagen. Dit mag via het sociale media kanaal of via mail: info@drogemortel.nl. Is de winnaar niet te bereiken in twee werkdagen, wordt er een nieuwe winnaar gekozen.
 10. MPG Mortel BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen of een gedeelte van de prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door MPG Mortel BV voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door MPG Mortel BV.
 15. MPG Mortel BV handelt met de acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met MPG Mortel BV, De Grens 45, 6598 DK Heijen, T: 0485-551274, E-mail: info@drogemortel.nl . We streven ernaar om binnen 2-3 werkdagen na ontvangst via e-mail een reactie te sturen.