Garantie en klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens het transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op de garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Indien u een klacht heeft over onze producten of dienstverlening, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@drogemortel.nl. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een
inhoudelijke reactie van ons.

Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u als consument uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Voor zakelijke klanten is het niet mogelijk om de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie of het ODR.

Voor zowel consumenten als zakelijke klanten geldt dat zij, indien zij niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, de klacht ter bemiddeling kunnen voorleggen aan Thuiswinkel, voor consumenten via www.sgc.nl en voor zakelijke klanten via www.thuiswinkel.org